Mentor i Hack for Sweden

Hack for Sweden är ett nationellt hackathon, drivet av svenska myndigheter. Sedan några år tillbaka är det DIGG som har ansvaret för att genomföra den. 2015 var jag med som dataägare från Wikimedia Sverige, 2016 var jag med och hackade själv och 2017 hjälpte jag igen till som dataägare, men från Riksantikvarieämbetets sida.

I årets upplaga av Hack for Sweden deltar jag i en ny roll, nämligen som mentor för öppen källkod. Jag hoppas att jag kan bistå med hjälp hur man jobbar med det. Jag misstänker att eventuella frågor kommer att fokusera på licenser, men jag ska försöka fokusera att lyfta blicken från att bara vara öppen på pappret till att anamma ett arbetssätt som genomsyras av principerna bakom öppen källkod. Det är ju trots allt det jag gör till vardags på Foundation for Public Code.

My talk at Open Source Summit India 2021

A couple of weeks ago I had the honor to give at talk at Open Source Summit India 2021. I titled it Real world collaboration through the Standard for Public Code and it was a lightning talk about just that.

My talk, starting 3:58:58.

Here are the slides I used.

En standard för offentlig kod

Jag började ju nyligen jobbaFoundation for Public Code och det har varit en fantastisk start i en härligt idédriven organisation. På många sätt påminner det om min tid i Wikimedia Sverige, bland annat genom en stor transparens. Vi har inget intranät, utan publicerar alla våra processer publikt på en webbplats, och det mesta av arbetet sker på Github.

En av de sakerna vi gör är en standard för offentlig kod. Det är en samling minimikrav på vad man egentligen behöver göra för att det du gör som öppen källkod ska vara återanvändningsbart inte bara i teorin, utan även i praktiken. Standarden själv är såklart licensierad CC 0.

Idag släppte vi version 0.1.4 och även om det bara var en mindre förbättring så var det stort för mig, för nu finns jag med bland medförfattarna!