T-shirtdesign för Wikidatas 10-årsdag

English below.

Planering pågår världen över för Wikidata tioårsdag (29 oktober) och det har annonserats om möjligheter att ansöka om medel för att arrangera lokala evenemang i samband med detta. Det var när ytterligare en sådan påminnelse kom sm jag började fundera om jag skulle dra ihop något här där jag bor, och vad jag i så fall skulle behöva pengar för. En sak som nämndes var att de inte skulle göra någon merchandise centralt och skicka runt i världen, utan istället hade satt ihop grafik så att man skulle kunna göra det själv istället. Eftersom att det fanns fina SVG filer tänkte jag att man skulle kunna göra något snyggt t-shirttryck.

WD10 – landscape background – light.svg, av Lea Lacroix (WMDE), CC BY-SA 4.0

Och då en av bakgrundbilderna hade ett synnerligen grafiskt mönster väcktes idén om en t-shirt med “all over print”. Sagt och gjort, jag laddade också ner loggan, började knåpa och leta leverantörer. Efter en del slit, SVG-filerna var krångligt konstruerade, hade jag i alla fall både print-filer och leverantör. 33 euro och en vecka senare, voilá! Filerna jag använde för att trycka finns på Wikimedia Commons.

T-shirt design for Wikidata’s 10th anniversary

Planning is underway worldwide for Wikidata’s tenth anniversary (October 29) and opportunities to apply for funding to host local events have been announced. It was when another such reminder came that I started thinking about whether I should pull something together here where I live, and if so, what I would need money for. One thing that was mentioned was that they would not make any merchandise centrally and send it around the world, but instead had put together graphics so that you could do it yourself instead. Since there were nice SVG files, I thought it would be possible to make some nice t-shirt printing.

And when one of the background images had a particularly graphic pattern, the idea of a t-shirt with “all over print” sprung to mind. All said and done, I also downloaded the logo, started tinkering and looking for suppliers. After some hard work, the SVG files were complexly constructed, I at least had both print files and supplier. 33 euros and a week later, voilá! The files I used for the print can be found on Wikimedia Commons.