Wikimedia Sveriges årsmöte 2014 – det är stabilt

Idag har Wikimedia Sverige haft årsmöte. Hedrande som attans så var Skolverkets generaldirektör Anna Ekström mötesordförande vilken hon hanterade med bravur. Med pondus, taktkänsla och lite humor fick hon årsmötet att löpa på så bra att fikat till den planerade pausen inte hade hunnit anlända när vi var vid den punkten. Och hon stod också för den största dramaturgin under hela mötet genom att innan beslut om budgeten för 2014 demonstrativt bli medlem i föreningen och betala medlemsavgiften på scenen. Föga förvånande röstades den igenom.

Och det gjorde allting annat också. Föreningen ligger i ett väldigt bra flyt, med bra förankring hos medlemmarna. Kommunikationen fungerar väl och det fanns inga reella överraskningar på mötet. De enda frågor som ställdes om verksamhetsplanen var av förtydligande art, eller småpet i språket. En besökare från Wikimedia Deutschland undrade efter mötet om vi alla hade fått valium eftersom att det var så lite debatt och motsättningar. Men sanningen är enkel och okonspiratorisk. När medlemmarna lägger energi på att föra fram sina synpunkter, som på medlemsmötet i höstas, då arbetas de in i verksamhetsplanen och kan till och med få strategin att snäppas upp. Det underlättar också med bra förarbeten från styrelse, valberedning och revisorer. Tack till er alla som har hjälpt till!

Det har sagts efter årsmöten förut, och det kommer säkert att sägas senare med men det passar bra för 2014 med:

Det kommer att bli ett bra år för föreningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *