Sova när det är ljust?

Det är en fråga som forskarna på Stressforskningsinstitutet ställer sig. För att ta reda på det efterlyste de frivilliga att delta i en campingstudie en bit norrut i landet precis efter midsommar. Eftersom att jag ändå hade tänkt att campa under samma tidperiod så anmälde jag mig och hade turen att få en plats. Studien […]

Inget offentligt rött kött?

Med tanke på den senaste studien från Harvard om att rött kött avsevärt ökar risken för att få cancer kan man hoppas att myndigheterna gör några åtgärder. Det känns ju konstigt att på ett sjukhus i vissa rum vårda patienter för att i vissa utsätta dem för helt onödiga risker. Eller att man på en […]