Det svenska språket

I våras såg jag att en känd Wikimedian, Asaf Bartov, hade översatt en dikt från hebreiska till engelska. Titeln “The Swedish tounge” gjorde mig nyfiken och jag blev inte besviken. Dikten var skriven av Nathan Alterman 1943 och var en hyllning till hur Sverige tog emot judiska flyktingar utan onödig byråkrati. Oerhört fin, men samtidigt skar den bjärt mot samtidens migrationsdebatt. Jag sökte, men fann inga svenska översättningar, och det kändes nästan som att det svenska folket hade missunnats denna skatt. Jag påbörjade en översättning och Asaf gav mig även tips om en äldre engelsk översättning som hjälp. Efter att jag hade en första version kopplade Asaf ihop mig med Galit Hasan-Rokem, professor och översättare av bland annat Tranströmer till hebreiska. Tillsammans lyckades vi åstadkomma en översättning som vi var nöjda med. Och nu har den för första gången blivit publicerad, i Upsala Nya Tidning (med en liten sidoartikel om hur den kom till). Eftersom att den ligger bakom en betalvägg där parallellpublicerar jag den här.

Det svenska språket

Få känner till det svenska språket
Vem talar det? Kanske ingen utom svenskarna.
För landet är litet och långt ifrån stråket,
nationen glömd mellan bergen och fjärdarna.

Och när Sverige sa: “Av oss skydd ska de få,
alla judar som flyr över gränsen den danska”,
alla världens folk kunde se och förstå
hur fattigt det är språket det svenska.

Många stater hade redan gjort deklarationer,
gömda skatter av retoriska stilfigurer,
orden ‘visum’ och ‘kvot’ och ‘infiltrationer’ …
Men i svenska saknas dessa krumelurer.

När en yngling till Sverige blir jagad,
hon hänvisar ej till kartorna enveten.
Hon tar honom in och till hemmet ledsagar
”migrationskollapsen” helt omedveten.

Det finns stater i världen med sjufaldiga bredder
som kan ge skydd och släcka törst.
Men innan de kunde en drunknande rädda
de älskar att slå i sitt lexikon först.

Deras ordförråd – bevingat och färgsprakande  –
med “kapacitetsbrist” och “integrationskvalitet”.
Bara i Sverige råder en barbarisk sed,
man erbjuder sängplats och en varm kopp te.

Definitioner, därför, gör henne ej valhänt,
ej heller byråkrati och formalitet,
hon skriver helt enkelt “Inträde godkänt” …
Må Gud förlåta hennes stilistiska fattighet.

Sverige, Sverige, sa Gud och en tår föll ner, –
två glömda ord skrev ni på er port.
Men de är värda traktat och encyklopedier,
till och med Britannica om än aldrig så stort.

Och änglarna viskade så man knappt kunde höra.
De sa till varann: vilken avgrund det är
om dessa två enkla ord må beröra
Den Högsta till tårar i sin höga sfär.

Nathan Alterman, 1943
Översättning av Jan Ainali och Galit Hasan-Rokem, 2022

Bilden genererad av Midjourney med prompten “jewish refugees welcomed to sweden ww2 in the style of a political cartoon”. CC BY-NC 4.0

A Wikipedian’s ode

we add letters and words
edit grammar and spelling
you may think we are nerds
that find sharing compelling

add a little fact here
to what started as stubs
builds upon another one there
evolving topical hubs

there are changes in haste
it all goes so quickly
not a minute to waste
that's right, it's a wiki

a citation to add
a statement to check
the laugh that you had
reverted by tech

if you add something wrong
or edit in spite
it won't be for long
undos make it right

you can't add that spice
or the celebrity mock
you have to be nice
or there will be a block

but contribute you can
there's no magic to it
no need to be superman
just press edit and do it

while most people read
only few make an edit
an invisible deed
that rarely gets credit

you come here to know
or just to spend time
we hope that you grow
and you send us a dime

although the knowledge is free
and editors volunteers
tech comes with a fee
and we're not billionaires

we do it with lust
we do it with pleasure
we won't say 'you must'
it's all at your leisure

we try to sum up
what we all understood
we're still just a pup
but we do it for good

Originally published at meta.wikimedia.org.
License: CC BY-SA 4.0

Abstract image showing something that resembles a bookcase and books and a person sitting in front of them.
Image by Midjourney.

In the Advisory Committee of OpenRefine

A couple of weeks back, I joined the Advisory Committee of OpenRefine. I have been a user of OpenRefine for a while, mainly for its superb reconciliation capabilities to Wikidata.

While the name suggests a passive role, the Advisory Committee acts more like a board of trustees in other organizations. As mentioned in the blog post linked above, I hope that my experience from non-profits and grant applications, my recent experience as a codebase steward in the Foundation for Public Code combined by also being an end user might bring something valuable to the table.

💎 Let’s clean up some messy data! 💎

Backing up podcasts

I saw a short and sweet blog post about backing up podcasts by Ed Summers. And since he encouraged people to copy his approach, I gave it a try.

In essence this was just downloading a file from my podcast player, look at how the page from Ed worked and styled it a bit (borrowing from my short link site aina.li) and upload them. Quite easy!

The bonus is of course that you can explore all the podcasts I listen to. If you find something new that interests you that you subscribe to, do leave a comment or ping me on social media.

Mest visade artiklar

För andra året i rad blev jag fascinerad av läsa QZ:s sammanställning av den mest lästa artikeln på engelskspråkiga Wikipedia. Det ger en snabb inblick i vad som folk hade i tankarna den dagen. Det ledde mig till att tänka att det vore kul med en liknande sammanställning för svenskspråkiga Wikipedia. Eftersom det är en wiki behöver vi ju inte vänta till slutet av året heller, utan kunde sätta igång på en gång. Jag gjorde en enkel prototyp och pejlade läget med gemenskapen. Då det var positivt satte jag igång och snyggade till det hela. Med hjälp av de (relativt) nya funktionerna med CSS för enskilda sidor gick det att få till något som ser hyfsat ut. Du kan gå in och beskåda detta på Wikipedia:Mest visade artiklar.

Mest visade artiklar i januari 2022.

Climate leadership course

Last fall, I took a course at Uppsala University, Climate Leadership: Strategies for Transition. It was an excellent course on 5 ECTS credits, led by Mikael Karlsson, former chairman of the Swedish Society for Nature Conservation. The course ended in October, but due to COP26, the climate conference, our grades took some extra time.

Vinner Wikimediapriset

English below.

På Wikipediadagen idag hade jag den stora äran att ta emot Wikimediapriset 2021.

Jag är såklart oerhört hedrad över detta och över denna fina motivering:

För hans stora engagemang i Wikimediaprojekten och att han outtröttligt verkar för fri information i allmänhet och fri kunskap i synnerhet.

Mattias Blomgren, ordförande i Wikimedia Sverige

Jag vill tacka till alla som nominerade och röstade på mig och till styrelsen för det här fina priset, som är det finaste priset jag någonsin vunnit.

Till det vill jag dock säga att jag inte alls är outtröttlig eller någon supermänniska och jag vill att alla användare av Wikipedia, ja eller alla som engagerar sig i något över huvud taget, är noga med att sätta gränser för sig själv. Med en sund inställning till vad man än gör kan man hålla på mycket längre, men om man gapar efter mycket, ja ni vet.

Mitt förhållningssätt till detta är en tillämpning av ett Venn-diagram som ofta brukar användas i aktivistkretsar. Det utgår från tre frågor:

  • Vad tycker du är roligt?
  • Vad behöver göras?
  • Vad är du bra på?

De här frågorna använder jag för att finna en balans i det jag gör. Och den andra frågan, skulle kunna tolkas vara “Vad behöver Wikimedia?” men jag tolkar den lite vidare i vad jag tycker behöver göras för att Wikimedia ska bli mer relevant i samhället. Det hjälper mig att finna en större mening.

Frågorna är ordnade efter vilken betydelse de har för mig. Det betyder att ha roligt är det som är viktigast för mig för att arbeta på ett hållbart sätt. Tillsammans hjälper de här frågorna till med att prioritera bort saker.

Med det sagt så vill jag uppmuntra alla att hitta sitt engagemang och sitt tempo så att vi kan fortsätta bygga på och underhålla Wikimediaprojekten för överskådlig framtid.

Slutligen vill jag tacka mina medkreatörer, Magnus Olsson, som jag gör Wikipediapodden med, och Albin Larsson som jag gör Wikidata Live editing och Govdirectory med. Tack för att allt kul vi lyckas hitta på!

Winning the Swedish Wikimedia prize

On the Wikipedia day today I had the great honor of receiving the Swedish Wikimedia prize of 2021.

I am obviously very honored by this and for this beautiful motivation:

For his huge commitment to the Wikimedia projects and that he is indefatigable acting for free information in general and free knowledge in particular.

Mattias Blomgren, chairman of Wikimedia Sverige

I want to thank everyone who nominated and voted for me and the board of Wikimedia Sverige for this prestigious award, it is the highest ranking prize I have ever been awarded.

To that I want to note that I am not really indefatigable or a super human and wants all users of Wikipedia, or even everybody that engage in anything at all, to be clear to make boundaries for yourself. With a healthy attitude to whatever you do you can keep at it for a long time, but if you try to bite off more than you can chew, yeah, you know.

My approach to this is to use a Venn diagram that is common among activists. It starts with three questions:

  • What do you enjoy doing?
  • What is needed?
  • What are you good at?

I use these questions to find a balance in what I do. And the second question, which could be interpreted as “What does Wikimedia need?” but I go a bit further and think about what I believe needs to be done to make Wikimedia more relevant in the society. It helps me find more meaning.

The questions are also ordered in the way I care about them. That means that having fun is most important for keeping my activities sustainable. Together, these questions helps prioritize what not to do.

That being said, I want to encourage everyone to find your own way to be involved and your own tempo so that we can keep on building and maintaining the Wikimedia projects for the foreseeable future.

Finally, I want to thank my co-creators, Magnus Olsson, with whom I do Wikipediapodden, and Albin Larsson with whom I do Wikidata Live editing and Govdirectory. Thanks for all the fun times!

WikidataCon 2021 – community awards

Last weekend, it was time for the WikidataCon 2021. It was three days full of sessions with both short and long sessions and small and large ideas. As always, one of the most interesting sessions is the community awards because this is a time for celebrating the work of each other. And this year it was a bit special for me, because I was part of some of the winners. I’ll talk about them below, the link under the images takes you directly to the YouTube video when the award was revealed.

Using & Querying data

Presentation of the award with motivation

This is the latest project, that Albin Larsson and I started, and that I’ve written about before. Since then, in the short five months it has existed, many more people have joined and helped and also deserves the recognition. It feels particularly good to now win a prize for this, as I have been thinking about it for many years.

Community building (global scale)

Presentation of the award with motivation

On March 29, 2020, Albin Larsson and I got together with this small idea of just editing Wikidata for an hour, but to live stream it. Our plans were not big at the time, but we had fun, so we kept going. After a while we also started to get regulars hanging out with us, so that made it easier to continue. The stream is very casual, and our goal is mostly to show what we have learned and at the same time learn from each other. As I know that community building is very important this made me really happy.

Special sustainability categories

For the first time some special awards were given with a focus on the Sustainable Development Goals. As one of the co-founders of Wikimedians for Sustainable Development, these categories alone felt like a win. And to add to that joy, I was part of some awarded categories.

Sustainable institutions

Presentation of the award with motivation

In the project with the Swedish Riksdag documents, it’s truly a team effort. Users Popperipopp and Belteshassar have been doing most of the edits, whereas I have helped with the data modeling and research, and several other users have also helped out.

Sustainable environment

Presentation of the award with motivation

Finally, I am also happy that WikiProject Biodiversity was awarded in the category Sustainable environment. As I haven’t really been editing much at all in this project, here most of the glory should be given to the other project members. But I am still happy that I have been able to help out with live streaming.

Final thoughts

I am a bit blown away with all this recognition. I am honored and humbled by it. Best of all, even though this has taken many hours, it has mostly been a great deal of fun for me! Editing Wikidata is for me a feeling of being able to contribute knowledge to the world in a way that truly scales and easily can be used by others. There are so many places with knowledge gaps to fill that it’s possible to be entirely lust driven and never run out of stuff to do. I encourage you to go explore the corners of Wikidata of your interests and see if making connections gives you the same joy it does for me.

Image credits

All images by Artur Torres, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Click the image to get to the file information page.

Mentor i Hack for Sweden

Hack for Sweden är ett nationellt hackathon, drivet av svenska myndigheter. Sedan några år tillbaka är det DIGG som har ansvaret för att genomföra den. 2015 var jag med som dataägare från Wikimedia Sverige, 2016 var jag med och hackade själv och 2017 hjälpte jag igen till som dataägare, men från Riksantikvarieämbetets sida.

I årets upplaga av Hack for Sweden deltar jag i en ny roll, nämligen som mentor för öppen källkod. Jag hoppas att jag kan bistå med hjälp hur man jobbar med det. Jag misstänker att eventuella frågor kommer att fokusera på licenser, men jag ska försöka fokusera att lyfta blicken från att bara vara öppen på pappret till att anamma ett arbetssätt som genomsyras av principerna bakom öppen källkod. Det är ju trots allt det jag gör till vardags på Foundation for Public Code.

Code for all lightning talk

Today at the Code for all 2021 Summit, I had the honor to present a lightning talk about the Govdirectory together with Albin Larsson. You can watch the talk below.

The link to the presentation that has the links to all examples and resources: https://bit.ly/wikidatacivictech.